Phương Pháp Thi Công Lam Nhôm

 1. Khảo sát hiện trạng công trình và kiểm tra bản vẽ thiết kế.
 2. Thanh lam bản rộng 84/85mm, chiều dài lên tới 6000mm.
 3. Khung xương lam chắn nắng R, dài 5m/thanh
  • Xương SL2: lắp đặt theo phương ngang.
  • Xương SL4: lắp đặt theo phương đứng.
 4. Khung thép hộp (40x80mm) dựa vào bản vẽ thiết kế.
 5. Lắp đặt thanh lam vào khung xương.

 1. Khảo sát hiện trạng công trình và kiểm tra bản vẽ thiết kế.
 2. Thanh lam bản rộng 150/200/220/300mm, chiều dài lên tới 6000mm.
 3. Khung thép hộp (40x80mm) dựa vào bản vẽ thiết kế.
 4. Bát liên kết lam, tay đỡ.
 5. Lắp đặt thanh lam vào khung xương (Lắp cố định theo chiều ngang hoặc dọc).

 1. Khảo sát hiện trạng công trình và kiểm tra bản vẽ thiết kế.
 2. Thanh lam bản rộng 150/200/220/300mm, chiều dài lên tới 6000mm.
 3. Khung thép hộp (40x80mm) dựa vào bản vẽ thiết kế.
 4. Bát liên kết lam, móc treo.
 5. Lắp đặt thanh lam vào khung xương.

 1. Khảo sát hiện trạng công trình và kiểm tra bản vẽ thiết kế.
 2. Thanh lam bản rộng 150 đến 600mm, chiều dài lên tới 6000mm.
 3. Khung thép hộp (40x80mm) dựa vào bản vẽ thiết kế.
 4. Bát liên kết lam chắn nắng AB, vít liên kết.
 5. Lắp đặt thanh lam vào khung xương.