Phương Pháp Thi Công Trần Nhôm

 1. Tiến hành kiểm tra cos cao độ của trần thực tế và so sánh với cos cao độ trần trong thiết kế.
 2. Đánh dấu cao độ trần: dựa vào bản thiết kế, đánh dấu vị trí tường, độ cao nơi tấm trần thả xuống.
 3. Treo nẹp viền tường: Nẹp viền tường được liên kết cố định vào tường bằng đinh bê tông, nở nhựa, keo dán…
 4. Treo Tyren: sử dụng ti trơn 4mm hoặc ty ren M6 hoặc M8 (tùy theo công trình).
 5. Treo xương: Xương được treo lên nhờ liên kết với thanh treo tiren.
 6. Lắp tấm trần: tấm trần phải được liên kết với thanh xương.
 7. Lưu ý: Nên đeo găng tay khi lắp đặt các tấm trần để tránh làm bẩn bể mặt tấm, vệ sinh tấm trần sạch sẽ bằng giẻ mềm sau khi lắp đặt.

 1. Tiến hành kiểm tra cos cao độ của trần thực tế và so sánh với cos cao độ trần trong thiết kế.
 2. Đánh dấu cao độ trần: dựa vào bản thiết kế, đánh dấu vị trí tường, độ cao nơi tấm trần thả xuống.
 3. Treo nẹp viền tường: Nẹp viền tường được liên kết cố định vào tường bằng đinh bê tông, nở nhựa, keo dán…
 4. Treo Tyren: sử dụng ti trơn 4mm hoặc ty ren M6 hoặc M8 (tùy theo công trình).
 5. Treo xương: Xương được treo lên nhờ liên kết với thanh treo tiren.
 6. Lắp tấm trần: tấm trần phải được liên kết với thanh xương.
 7. Lưu ý: Nên đeo găng tay khi lắp đặt các tấm trần để tránh làm bẩn bể mặt tấm, vệ sinh sạch sẽ bằng giẻ mềm sau khi hoàn thiện.

 1. Xác định cos cao độ của trần thực tế và so sánh với cos cao độ trần trong thiết kế.
 2. Đánh dấu cao độ trần: dựa vào bản thiết kế, đánh dấu vị trí tường, độ cao nơi tấm trần thả xuống.
 3. Treo nẹp viền tường: Nẹp viền tường được liên kết cố định vào tường bằng đinh bê tông, nở nhựa, keo dán…
 4. Treo Tyren: sử dụng ti trơn 4mm hoặc ty ren M6 hoặc M8 (tùy theo công trình).
 5. Treo xương: Xương được treo lên nhờ liên kết với thanh treo tiren.
 6. Lắp tấm trần: tấm trần phải được liên kết với thanh xương.
 7. Lưu ý: Nên đeo găng tay khi lắp đặt các tấm trần, vệ sinh sạch sẽ bằng giẻ mềm sau khi hoàn thiện.

 1. Xác định cos cao độ và tim cos của trần nhà.
 2. Đánh dấu cao độ trần: dựa vào bản thiết kế.
 3. Khung xương V.
 4. Tender.
 5. Mốc nối xương V và tắc kê sắt.
 6. Lắp tấm trần: tấm trần phải được liên kết với thanh xương.
 7. Lưu ý: Nên đeo găng tay khi lắp đặt các tấm trần, vệ sinh sạch sẽ bằng giẻ mềm sau khi hoàn thiện.

 1. Xác định cao độ và tim cos của trần nhà.
 2. Cố định thanh viền tường vào tường bằng đinh bê tông.
 3. Cố định tyren M6 hoặc M8 (tùy công trình) vào trần bê tông.
 4. Khung xương thép hộp 20x40x1.2mm hoặc V lỗ.
 5. Bulong M6 liên kết thép hộp với thanh trần.
 6. Cân chỉnh hệ thống khung xương cho vuông góc, trên cùng một chiều cao và mặt phẳng.
 7. Lưu ý: Nên đeo găng tay khi lắp đặt các tấm trần, vệ sinh sạch sẽ bằng giẻ mềm sau khi hoàn thiện.

 1. Xác định cao độ và tim cos của trần nhà.
 2. Cố định thanh viền tường vào tường thẳng bằng đinh bê tông.
 3. Cố định tyren M6 và thanh treo M6 vào trần bê tông.
 4. Liên kết móc treo C38 và thanh C38 vào thanh treo (lắp so le tại các điểm nối).
 5. Liên kết móc treo xương tam giác và thanh xương tam giác vào thanh C38 (lắp so le tại các điểm nối).
 6. Cân chỉnh hệ thống khung xương cho vuông góc, trên cùng một chiều cao và mặt phẳng.
 7. Lắp đặt các tấm trần vào thanh xương tam giác (nên đeo găng tay khi lắp đặt các tấm trần, vệ sinh sạch sẽ bằng giẻ mềm sau khi hoàn thiện).

 1. Xác định cao độ và tim cos của trần nhà.
 2. Chỉ viền tường U hoặc V dài 3m/thanh.
 3. Cố định tyren M6 hoặc M8 (tùy công trình) vào trần bê tông.
 4. Thanh xương chính và thanh xương ngang.
 5. Bộ treo trần và mốc trượt.
 6. Cân chỉnh hệ thống khung xương cho vuông góc, trên cùng một chiều cao và mặt phẳng.
 7. Lắp đặt các thanh trần vào thanh xương (nên đeo găng tay khi lắp đặt các tấm trần, vệ sinh sạch sẽ bằng giẻ mềm sau khi hoàn thiện).