Vai trò của hành kim và cách vận dụng hợp phong thủy (phần 1)

Phương Đông xưa nay vốn chuộng gỗ. Hành mộc được xem là biểu trưng truyền thống, đối lập với hành kim phần 1 là đặc thù văn minh Tây phương. Một ngôi nhà vừa đáp ứng tiện nghi kỹ thuật lại vừa mang dấu ấn nét truyền thống là điều gia chủ mơ ước. Dung hòa chuyện kim khắc mộc, trước hết phải xem xét vai trò của hành kim, từ đại thể đến chi tiết. Đọc thêm “Vai trò của hành kim và cách vận dụng hợp phong thủy (phần 1)”