Trần Nhôm CosFa chất lượng cao

Lịch Sử Ngôi Nhà Truyền Thống Hanok Của Hàn Quốc

Văn hóa Hàn Quốc đang lan rộng vào Việt Nam. Nhưng hầu hết là văn hóa hiện đại về ẩm thực, âm nhạc. Mà ít nhắc đến văn hóa truyền thống và càng ít nhắc đến kiến trúc truyền thống của Hàn Quốc. Kiến trúc ( trần nhôm ) truyền thống của Hàn Quốc thường nói đến là Hanok. Đọc thêm “Lịch Sử Ngôi Nhà Truyền Thống Hanok Của Hàn Quốc”