Tấm Xuyên Sáng – Icy

3Dform Icy sử dụng sự phản xạ và khúc sáng ánh sáng kết hợp với sự sắp xếp ngẫu nhiên hoa văn taọ hiệu ứng 3D. Sự thấp thoáng ánh sáng sẽ tạo nên một cảm giác thanh lịch sang trọng trong kiến trúc hiện đại