Tấm Xuyên Sáng Multi Leaf Spring

3Dform Multi Leaf Spring cấu thành từ ecoresin cao cấp, sử dụng kết hợp các thiết bị chiếu sáng, có thể biến đổi một không gian bình thường thành tầm nhìn mơ ước của bạn.