Tấm Xuyên Sáng Pop – Ash

3Dform Ash là sản phẩm xuyên sáng, tạo sự chuyển tải cảm giác vẻ đẹp hiện đại trong chuyển động, thay đổi một bề mặt phẳng thành một tầm nhìn lập thể, thu hút thị giác thẩm mỹ và tăng tính nghệ thuật cho công trình.

Danh mục: ,